تقویم نمایشگاهی 1397

تقویم نمایشگاهی سال 1397شرکت نمایشگاهها وهمایشهای هفتواد دراستان کرمان ، جهت ثبت نام نمایشگاه مدنظر به سایت مربوطه مراجعه واطلاعات مربوط به هر نمایشگاه را کامل فرمائید.

ردیف

نام نمایشگاه

تاریخ برگزاری

شماره تلفن

مسئول پذیرش

سایت

 

 

 

1

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان کرمان وصنایع وابسته کرمان

 

 

 

6 لغایت 9 شهریورماه

 

034

32478414

32472991

3272992

 

 

خانم شعبانی

 

 

 

 

kermanconfair.com

پنجمین نمایشگاه تخصصی کاشی سرامیک، سنگهای تزئینی تجهیزات آشپزخانه ، حمام سونا وشیرآلات بهداشتی

 

 

 

2

دومین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری ، حمل ونقل عمومی فضای سبز وصنایع وابسته کرمان

 

 

 

24 لغایت 27 مهر ماه

 

034

32478414

32472991

32472992

 

 

خانم فرامرزپور

 

 

 

 

اولین نمایشگاه تخصصی ایمنی امداد نجات ومقاوم سازی

 

 

3

چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت آب وبرق

 

 

 

22 لغایت 24 آبان ماه

 

034

32478414

32472991

32472992

 

 

خانم زمانی

 

دومین نمایشگاه تخصصی انرژیهای تجدیدپذیر، توربینها و...

 

 

4

دهمین نمایشگاه تخصصی تکنولوژیهای نوین کشاورزی وماشین آلات وابسته

 

 

 

 

20 لغایت 23 آذرماه

 

 

034

32478414

32472991

32472992

 

 

 

 

خانم زمانی

 

 

 

 

kermanagrotec.com

 

 

هفتیمن نمایشگاه تخصصی دام ، طیور وشیلات

 

دومین نمایشگاه تخصصی خشکبار ، صنایع بسته بندی وصنایع تبدیلی

Contact Haftvad

Tel. : +98 343 247 2991-2 and 247 8414

Fax : +98 343 244 4382

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                         

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت نمایشگاه ها و همایش های هفتواد میباشد.

Developed by: kavakeb.net