شرکت نمایشگاهها وهمایشهای هفتواد

اولین و باسابقه ترین مجری نمایشگاهی جنوبشرق ایران و دارای مدرک مدیریت نمایشگاهی emd

آیکون مدیریتی هفتواد

رئیس هیئت مدیره

آقای دکتر سید محمد ابراهیم علوی
آیکون

مدیرعامل

خانم مهدیه علی احمدی پور
آیکون

عضو هیئت مدیره

خانم مرضیه علی احمدی پور

شركت نمایشگاه‌ها و همایش‌های هفتواد در تاریخ 31 تیر ماه 1386 تحت شماره 8164 در اداره ثبت شركت‌های استان كرمان به ثبت رسیده است عمده فعالیت‌های هفتواد براساس اساسنامه شركت شامل: برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی برگزاری و اعزام هیئت‌های تجاری و بازرگانی، بازدید از نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، ایجاد مراكز نمایشگاهی، طراحی غرفه و غرفه‌بندی، بازاریابی و طراحی و چاپ می‌باشد .

از جمله فعالیتهای صورت گرفته توسط این شرکت می توان به برگزاری 17 دوره نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان کرمان ، برگزاری 4 دوره نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بندرعباس ، 3 دوره نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان قشم ، 3 دوره نمایشگاه تخصصی کشاورزی کرمان ، 2 دوره نمایشگاه تخصصی آب برق و انرژیهای نو ، 2 دوره نمایشگاه تخصصی الکامپ کرمان ، 2 دوره نمایشگاه تخصصی گل وگیاه کرمان برگزاری 2 دوره نمایشگاه تخصصی صنایع دستی ، برگزاری تورهای بازدید از نمایشگاههای تخصصی در کشورهای : ترکیه ، سوئیس ، قطر ، امارات متحده ، مالزی ، برگزاری تورهای تخصصی بازاریابی به شهرهای تبریز در ایران و کشورهای قطر ، سوئیس ، تونس و برگزاری دوره های متعدد بازاریابی و فروش و …. اشاره کرد

عضویت ها

گواهی عضویت هفتواد
گواهی عضویت سال 1393 شرکت هفتواد
گواهی عضویت هفتواد
گواهی عضویت هفتواد
گواهی عضویت هفتواد