اخبارنمایشگاهی

دومین نمایشگاه اختصاصی ایران در کراچی پاکستان از تاریخ 25 لغایت 28 آذرماه 1401 در محل نمایشگاه بین المللی کراچی وهمزمان با نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان پاکستان برگزار می شود لازم به توضیح است شرکت نمایشگاهها وهمایشهای هفتواد به عنوان نماینده پذیرش شرکتهای متقاضی از استانهای کرمان هرمزگان ومناطق ازراد کیش و قشم فعالیت می نماید.