برگزار کننده نمایشگاههای تخصصی
برگزار کننده دوره های آموزشی
تورهای بازدید از نمایشگاههای داخلی و خارجی
Previous slide
Next slide

گالری عکس نمایشگاه ها و دوره های آموزشی

در این بخش بصورت تصویری مروری می کنیم بر فعالیتهای انجام شده در شرکت نمایشگاهها وهمایشهای هفتواد از بدو تاسیس که شامل برگزاری نمایشگاههای تخصصی ؛ برگزاری تورهای بازدید نمایشگاهی ؛ برگزاری پاویون های اختصاصی؛ برگزاری دوره های آموزشی و غیره می باشد