نمایشگاه مجازی کشاورزی

برگزاری اولین نمایشگاه مجازی کشاورزی

برگزاری اولین نمایشگاه مجازی کشاورزی در ادامه برگزاری نمایشگاههای مجازی توسط شرکت نمایشگاهها وهمایشهای هفتواد و براساس برنامه ریزی صورت گرفته ، اولین نمایشگاه مجازی کشاورزی ، دامپروری ، صنایع تبدیلی و خشکبار برای اولین بار در کشور بصورت مجازی برگزار می گردد . لازم به توضیح است بعد از شیوع ویروس کووید 19 و…