IMG-LOGO
آخرین خبر ها: برگزاری نمایشگاههای مجازی اطلاعیه در رابطه با برگزاری هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان کرمان برگزاری سومین دوره نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در قشم
چرا بازیها برای کاروکسب سودمند هستند؟!
چرا بازیها برای کاروکسب سودمند هستند؟!

نویسنده : هلن راتلج
مترجمان : پرویز درگی- دکتر حسین وظیفه دوست- سجاد خزائی- آمنه قهرمانی
تعداد صفحات: 283صفحه
نوبت چاپ: اول
سال نشر: 1397
قیمت:28000 تومان


شهرت خود را بسازید
شهرت خود را بسازید

نویسنده : راب براون
مترجم : خاطره پوراسدالهی
تعداد صفحات: 255صفحه
نوبت چاپ: اول
سال نشر: 1397
قیمت:32000 تومان


تحقیقات بازاریابی در یک هفته
تحقیقات بازاریابی در یک هفته

نویسنده : پالی برد
مترجمان : پرویز درگی- محمدحسن امامی
تعداد صفحات: 147صفحه
نوبت چاپ: اول
سال نشر: 1397
قیمت:12500 تومان


رفتار بصری مصرف کننده
رفتار بصری مصرف کننده

نویسندگان : میچل ویدل- ریک پیترز
مترجم : داود ساده
تعداد صفحات: 147صفحه
نوبت چاپ: دوم
سال نشر: 1397
قیمت:15000 تومان


مشتری بی صدا
مشتری بی صدا

نویسنده : دکتر فابیولا کورورا- استیملینگ
مترجمان : دکتر حسین وظیفه دوست- پرویز درگی- حمید اکبریه
تعداد صفحات: 200صفحه
نوبت چاپ: اول
سال نشر: 1397
قیمت:  15000 تومان


آیین برندسازی شخصی
آیین برندسازی شخصی

نویسنده : خلیل جعفر پیشه
تعداد صفحات: 159صفحه
نوبت چاپ: اول
سال نشر: 1397
قیمت:17000 تومان


فروش؛ تکنیکها و کاربردها
فروش؛ تکنیکها و کاربردها

نویسندگان : ریچارد هوبارت بوسکرک- بروس دی. بوسکرک
مترجم : بابک مروانی
تعداد صفحات: 259صفحه
نوبت چاپ: اول
سال نشر: 1397
قیمت:36000 تومان


هر آنچه که در مورد فرانچایز باید بدانید
هر آنچه که در مورد فرانچایز باید بدانید

نویسندگان : امیر خسرو فخریان
تعداد صفحات: 199 صفحه
نوبت چاپ: اول
سال نشر: 1396
قیمت:12000 تومان


مصرف کننده ی غیرقابل کنترل
مصرف کننده ی غیرقابل کنترل

نویسندگان : یانیش گابریل-تیم لانگ
مترجمان : شهرزاد چیت ساز-حمید سعیدی
تعداد صفحات: 395صفحه
نوبت چاپ: اول
سال نشر: 1396
قیمت:38000 تومان


عشق کار
عشق کار

نویسندگان : پرویز درگی-امیر حسین خرمشاهی-عبدالرضاامیر احمدی
نویسنده : راجر ای .اکستل
مترجم : ابراهیم زارع پور  
تعداد صفحات: 120صفحه
نوبت چاپ: اول
سال نشر: 1396
قیمت:10000 تومان