برگزاری اولین نمایشگاه ملی مجازی صنایع دستی ایران

نمایشگاه مجازی صنایع دستی

به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاهها وهمایشهای هفتواد : این شرکت در حال برنامه ریزی برای برگزاری اولین نمایشگاه ملی مجازی صنایع دستی ایران می باشد .

لازم به توضیح است بعد از برگزاری اولین نمایشگاه مجازی صنایع دستی کرمان به عنوان اولین نمایشگاه جامع مجازی صنایع دستی استانی در ایران ، با ارسال دعوتنامه به کلیه ادارات کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران از معاونتهای صنایع دستی این استانها برای مشارکت در اولین نمایشگاه مجازی ملی صنایع دستی دعوت به عمل آمده است تا کنون حضور استانهای کرمان ، خراسان جنوبی ، خوزستان و شهرستان بندر لنگه در این نمایشگاه قطعی شده است .

لازم به تضویح است این نمایشگاه بصورت کاملا رایگان و حمایتی از هنرمندان صنایع  دستی کشور تحت دامنه نمایشگاههای مجازی استان کرمان به آدرس : www.kvfairs.ir  برگزار و برنامه بعدی برگزارکنندگان آن تبدیل این نمایشگاه به یک نمایشگاه بین المللی چند زبانه است .

این نمایشگاه بدون محدودیت در زمان و ساعت برگزاری به عنوان یک بانک جامع از صنایع دستی ایران می تواند به توسعه بازار و همچنین بازاریابی برای هنرمندان صنایع دستی کشور عمل نماید