تورهای بازدید مجازی نمایشگاهها هفتواد

در این بخش شما می توانید بصورت مجازی از نمایشگاههای برگزار شده توسط شرکت نمایشگاهها وهمایشهای هفتواد بازدید نمائید در حال حاظر امکان بازدید از نمایشگاههای تخصصی صنعت ساختمان کیش دوره های هجدهم و نوزدهم فراهم شده است