شرکت نمایشگاهها و همایشهای هفتواد

برگزاری نمایشگاهها وهمایشهای تخصصی

برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها

برگزاری تورهای تخصصی نمایشگاهی

برگزاری دوره های تخصصی مدیریت

نمایشگاههای مجازی

مشاوره های نمایشگاهی

نمایشگاه مجازی کرمان

لوگوی نمایشگاه مجازی

راه اندازی اولین وب سایت اختصاصی نمایشگاههای مجازی کرمان

اولین نمایشگاه تخصصی مجازی صنعت ساختمان کرمان

مهرماه 1399

www.kvfairs.ir

آخرین اخبار:

پروژه های هفتواد

دوره جامع مدیر ارشد کسب وکار

مخاطبان دوره

مدیران عامل شرکتها ، اعضای هیئت مدیره ، مدیران میانی و کارشناسان
کسب اطلاعات بیشتر
لوگوی نمایشگاه مجازی

نمایشگاه مجازی کرمان

عناوین

نمایشگاه مجازی صنعت ساختمان و اولین نمایشگاه مجازی صنایع دستی
ورود به نمایشگاهها

نمایشگاه مجازی صنعت ساختمان

اولین دوره

این نمایشگاه در تاریخ 29 شهریورماه 1399 توسط شهردار کرمان افتتاح شد
بازدید از نمایشگاه

نمایشگاه مجازی صنایع دستی

اولین دوره

این نمایشگاه همزمان با روز جهانی صنایع دستی در 20 خردادماه1399افتتاح شد
بازدید ازنمایشگاه

آخرین اخبار ومقالات نمایشگاهی

بزودی اخبار ومقالات نمایشگاهی در این بخش

اخبار ومقالات تخصصی نمایشگاهی ایران وجهان